Motivera eleverna med dinkemi.se

Din Kemi är ett helt nytt och fritt digitalt läromedel i kemi för årskurs 7-9. Din Kemi är baserad på den senaste forskningen inom kemi där ett 40-tal svenska kemiforskare och kemister har skrivit texter inom sina specialområden.

Din Kemi har inte samma upplägg som konventionella läroböcker. Kemin är satt i autentiska och relevanta sammanhang, så kallade kontexter, med målet att öka elevernas intresse och motivation samtidigt som kemins grunder lärs ut.

Din Kemi är fritt tillgängligt vilket även ger allmänheten en tillförlitlig källa till kemikunskap.

Din kemi

Materialet utgår från större sammanhang och därefter presenteras de mindre begreppen som exempelvis atomer och kemisk bindning. På så vis knyts kemins kursplan till områden som eleverna känner igen även utanför klassrummet.

Innehållet handlar bland annat om träning, hormoner, droger, konst, mobiltelefoner, gifter och kriminalkemi.

Kontexterna i läromedlet är: Sinnen, Hälsa, Sjukdom, Samhälle, Natur & Miljö.

Läromedlet är helt digitalt och består av texter, animeringar och filmer som illustrerar kemiämnet.

Dessutom innehåller läromedlet både självrättande kunskapsquiz och en stor mängd frågor att arbeta med.

Kurs för lärare i experimentell kemi

Experimentet har en central roll i all naturvetenskap och det här är en unik chans att höja den laborativa kompetensen i kemi på din skola. Kursen vänder sig till dig som är lärare med syfte att stärka och stimulera dig att laborera tillsammans med dina elever i högre utsträckning under högstadiet. Under fyra dagars internat får du tillsammans med lärarkollegor utveckla laborationer och laborera själv.

Kursen Experimentell kemi arrangeras av Kemilärarnas resurscentrum, KRC. År 2024 kommer mötet gå av stapeln i Skellefteå 12-16 augusti. För programmet 2022, klicka här.

Fortbildningsdagar

Inspirerande
fortbildningsdagar

Nationalkommittén för kemis Fortbildningsdagar är en årlig fortbildningsaktivitet för kemilärare.

Deltagarna är lärare i årskurs 7-9 samt gymnasiet och antalet platser brukar vara begränsat till ca 80 st. Det är brukligt att ingen deltagaravgift uttas men deltagarna får själva bekosta resa och inkvartering. 

Genom att Fortbildningsdagarna flyttar runt mellan de olika lärosätena får föreläsningarna lokal prägel och programmet varierar år från år. Fortbildningsdagarna 2023 arrangerades på Chalmers i Göteborg. Ansökningstrycket till platserna brukar vara högt. 

År 2024 får Fortbildningsdagarna kliva åt sidan för att ge plats till den nordiska lärarkonferensen Nordic Chemistry Learning Conference – NCL2024 – som äger rum i Stockholm 23-24 september 2024.

Kemilärarnas Resurscentrum, KRC

KRC stöder kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning i kemi. Stödet till kemilärarna omfattar bl.a. att utarbeta och ge tips om experiment och andra undervisningsmaterial, att ge råd om säkerhetsfrågor och kemiska frågor, att initiera och genomföra fortbildning för skolans lärare, samt att främja ökade kontakter mellan skolan och kemibaserad industri.

Kemidagar

Du missar väl inte dessa dagar då ämnet kemi står i fokus på olika sätt?

Sveriges största kemimöte för gymnasister med goda resultat i kemiämnet som avser uppmuntra intresset för kemi och till fortsatta kemistudier på högskola. Dagarna organiseras i Stockholm av Svenska Kemisamfundet.

Den Internationella kemiolympiaden är en världsomfattande kunskapstävling i kemi för gymnasieelever. Tävlingen är öppen för alla svenska gymnasieskolor och varje skola får delta med fritt antal elever. 

Kemidagar