Nyheter

Nya ledamöter i NKK

Under våren har Johanna Juhlin och Sophie Manner tagit plats som nya ledamöter i NKK.

Läs en intervju med Sophie Manner på kemisamfundet.se: Jätteviktigt med allmänbildning i kemi – Intervju med Sophie Manner, NKK

Artikel från höstens Fortbildningsdagar i kemi på Chalmers

Framtidens gröna kemiteknik på lärarnas fortbildningsschema (chalmers.se)

Stor uppslutning på Fortbildningsdagarna 2023 i Göteborg (kemisamfundet.se)

Regionala samverkansträffar mellan skola och näringsliv

Under 2023 inleddes ett nytt projekt av NKK med fokus på att anordna regionala träffar i norra, mellersta och södra Sverige för att skapa plattformar för samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet. Målet att stärka och inspirera lärare och elever för att på sikt stimulera till att tillgodose de kompetensbehov som finns hos företag och i vårt samhälle.

Genom att utveckla samarbetet mellan skolor och företag kan det skapa fler möjligheter för sommarjobb, praktikplatser och studiebesök vilket i sin tur bidrar till att främja intresset för såväl kemi som för dessa företag som tänkbara arbetsgivare i framtiden.

Det finns goda exempel som visar på att samarbete mellan näringslivet och skola har ökat intresset för kemi då eleverna får en möjlighet att få en inblick i framtida yrken men också förstå hur de kunskaper de får i skolan kan tillämpas.

I samband med Fortbildningsdagarna i november 2023 arrangerades en första samverkansträff. Förberedelserna gjordes tillsammans med Jenny Olander från Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), Jessica Sjönell från IKEM och Linda Zellner från Nationalkommittén i Kemi (NKK). Med hjälp från IKEM kunde vi nå ut till företag som kunde tänka sig delta och dela med sig av hur de bedriver samverkan med just skolor och vilken typ av verksamhet eller aktiviteter de bedriver. Under dagen deltog 22 lärare från olika delar av Sverige och företagsrepresentanter från AstraZeneca, Borealis och Perstorp.

Nordisk kemilärarkonferens 23-24 september 2024, Stockholm

År 2024 får Fortbildningsdagarna kliva åt sidan för att ge plats till den nordiska lärarkonferensen Nordic Chemistry Learning Conference – NCL2024 – som äger rum i Stockholm 23-24 september 2024. Programmet kommer snart.