Kontaktuppgifter

  • Agneta Sjögren
  • Tel.: 08-502 541 83
  • Svenska Nationalkommittén för kemi
    Storgatan 19, 4tr
    114 51  STOCKHOLM