Jobb för kemister

Oavsett vilka intressen och ambitioner du har så är chanserna goda att ditt drömjobb finns inom kemiindustrin. Här behövs personer med olika bakgrund, kunskaper, erfarenheter och utbildning.

8200 kemister

Idag finns drygt 8 200 kemister på arbetsmarknaden. Som kemist kan du arbeta inom många olika branscher och med olika typer av uppdrag, allt från att utveckla nya elektronikkomponenter till att bidra till miljövänligare tillverkningsprocesser.

Vi behöver kemister!

Enligt SCB:s Trender och prognoser 2020 kommer tillgången på kemister minska med cirka 15 procent fram till 2035, samtidigt som efterfrågan förväntas öka med 5 procent. Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – studera till kemist!

Kemiindustrin karta

Den svenska kemiindustrin står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri inom läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 % av den svenska varuexporten.

Kemiföretag enkät

Kemiföretagen behöver anställa

En enkät som 2021 riktade sig till IKEM:s medlemsföretag inom läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi visade ett stort behov av kompetens. Sammantaget uppger de att de behöver anställa 11 000 personer under de närmaste fem åren.

Källa: SCB och IKEM

Hållbart samhälle

Hållbart samhälle

Den 25 september 2015 antogs en universell agenda för hur medlemsländerna ska jobba med hållbar utveckling för att uppnå de sjutton globala målen till 2030. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner och de globala målen innefattar alla tre: det sociala, miljön och ekonomin.

Stort behov av forskare

Svensk kemiindustri satsar varje år 22 miljarder på forskning och utveckling. En ny rapport från IKEM visar att behovet av forskarutbildade inom industrin kommer att öka. De kommande tio åren förväntas var fjärde person i kemiindustrin med forskarutbildning att gå i pension, vilket motsvarar 1 600 av totalt 6 400. Pensionsavgångar tillsammans med ett ökat behov av forskningskompetens innebär att kemiindustrin kan behöva rekrytera så mycket som 4 000 – 8 000 forskarutbildade fram till 2030.

Forskarutbildningar hittar du på fler platser i landet.