Välkommen till Svenska Nationalkommittén för kemi

”Vi vill väcka allmänhetens och ungdomars intresse för kemi, bidra till förnyelse inom undervisning och främja forskning.”

The conference is full. If you would like to sign upp

Student

Plugga till
framtidens jobb

Med en bakgrund i kemi är du attraktiv inom många intressanta branscher som läkemedelsbranschen, kemikalietillverkning, livsmedels- och bioteknikbranschen. Andra områden där kemikunskap är av stor betydelse ser vi inom hållbarhet och cirkulärt samhälle.

Lärare

Motiverande
undervisning

Väck intresset för kemi hos dina elever genom ännu mer spännande undervisning. Vi erbjuder fortbildningsdagar, kurser och ger tips på sajter med innehåll som hjälper dig att skapa intressanta lektioner.

Visste du detta om kemi?

En mobiltelefon kräver avancerad teknik, och denna teknik är baserad på kemi. Under skalet på din mobil finns en fjärdedel av alla de 118 grundämnen vi känner till idag. Visst är kemi ett spännande ämne!

Nobelpriset

Nobelpriset

Sedan 1901 delas i enlighet med Alfred Nobels testamente Nobelprisen i fysik och kemi ut av Kungl. Vetenskapsakademien. Varje år i mitten av oktober offentliggörs pristagarna direkt efter att de utsetts på Akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser.

Nobelpriset i kemi 2023
Förklaring till årets Nobelpris i kemi

Periodiska systemet

Periodiska systemet

Det periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen och element ordnat efter kemiska och fysikaliska egenskaper. Ett sätt för oss att förstå och komma ihåg dess egenskaper på ett enklare sätt.

Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades den 2 juni 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik.

Allt som existerar är kemi – både det som finns naturligt och det som är tillverkat. DU är kemi. Ju bättre vi förstår kemi, desto bättre förstår vi oss själv och världen vi lever i.