Young Observer Program 2019, IUPAC

Vill du vara Young Observer 2019?

Frontiers in Chemistry: Let’s create out Future! 100 years with IUPAC
7-12 juli 2019

Den internationella kemiunionen, ”International Union of Pure and Applied Chemistry” IUPAC, är en obunden och ideell  internationell organisation som verkar för kemins användande i människan tjänst. Dess medlemsländer samverkar genom att bland annat standardisera nomenklatur och terminologi, ta initiativ inom kemiundervisning och kemiindustriell säkerhetsutbildning samt arbeta med miljö och resursfrågor. Man samarbetar också med andra internationella organisationer som IUCr, IUPAP, UNESCO och OPCW.

Svenska Nationalkommittén för kemi, som på mandat från Kungl. Vetenskapsakademin sköter Sveriges medlemskap i IUPAC, utlyser nu 1-2 resestipendier till kemister och kemiingenjörer under 45 år, som vill verkar som unga observatörer (”Young Observers”) vid IUPAC:s 50:e Generalförsamling och 47:e World Chemical Congress, i Paris, 7-12 juli 2019.

Under Generalförsamlingen är stipendiaten med i IUPAC:s introduktionsprogram för ”Young observers” samt följer arbetet i en eller flera av fackavdelningarna och kommittéerna. Stipendiet är riktat till dig som är intresserad av internationellt samarbete inom IUPAC:s områden och som skulle kunna tänka dig att i framtiden verka som svensk representant i någon av organisationens avdelningar. Vi söker kandidater från industri, förvaltning och högskolevärlden.

Krav för sökande
• Du är kemist eller kemiingenjör under 45 år och arbetar inom högskolevärlden, i industrin eller inom offentlig förvaltning.
• Du är verksam i Sverige.
• Du ska ha ett specifikt intresse av någon av de fackavdelningarna och kommittéer som har arbetsmöten under generalförsamlingen.
• Du ska ha ett intresse av internationellt samarbete.
• Du ska ha arbetat minst fem år efter examen.

Vad som förväntas
• Medverkan i utvalda divisioner och kommittéers arbetsmöten.
• Medverkan vid IUPAC:s ”Young Observer” aktiviteter.
• Medverkan vid “World Chemistry Leadership Forum”.
• Kort rapport om din medverkan och dina intryck till Nationalkommittén för kemi.

Ansökan ska innehålla
• Två sidors CV (glöm inte att inkludera språkkunskaper).
• En kortfattad redogörelse for internationella engagemang och samarbeten.
• En beskrivning av hur IUPAC-arbete kan främja din professionella utveckling.
• Motivering till vilken eller vilka av fackavdelningarna och kommittéerna du är intresserad av.

Skicka din ansökan senast 15 januari 2019 till:
Svenska Nationalkommittén för kemi, Wallingatan 24, 111 24 STOCKHOLM

Mer information
Nationalkommitténs sekreterare Agneta Sjögren 08 502 541 83 (agneta@chemsoc.se)
eller Lars Öhrström, 031 164176 (ohrstrom@chalmers.se).