Program för Fortbildningsdagarna för Kemilärare 2022

Svenska Nationalkommittén för Kemis lärarfortbildning

För anmälan, se denna länk.

11–12 augusti 2022, Umeå universitet

Torsdag 11 augusti 2022
Stora hörsalen, KBC, Umeå universitet

13.00 Välkomna!
Karolina Broman, organisatör
Linda Zellner, ordförande Svenska Nationalkommittén för kemi (digitalt)

 

13.15 – 13.45 

Din kemi – ett nytt kontextbaserat läromedel. Vad, hur och varför?

Ulf Ellervik, Linda Lindberg, Karolina Broman. Redaktörer. https://dinkemi.se

13.45 – 14.15
Tema Kemihistoria.

Kemihistoria: en källa till kunskap och inspiration

Anders Lennartsson, Göteborgs universitet (digitalt)

14.15 – 14.45 Fika

14.45 – 15.15
Tema Sjukdom. Cancer.

Den genetiska koden – hur fyra bokstäver kan styra ditt liv

Erik Chorell, Umeå universitet

15.15 – 15.45

Tema Sjukdom. Gifter.

Gift vid första ögonkastet

Johanna Qvarnström, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)

15.45 – 16.00

Fruktpaus

16.00 – 17.00

Diskussioner, hur kan Din Kemi användas i undervisningen, hur kan ämnesföredragen anpassas till högstadie- eller gymnasienivå?

17.00 – 18.00

Promenad längs älven till Curiosum, https://www.curiosum.umu.se

18.00 – 22.00

Mingel, middag, aktiviteter på Curiosum, domfilmvisning

Fredag 12 augusti 2022

9.00 – 10.00
Visualisering av kemiska strukturer, Virtual Reality för 3D-kemi. Föredrag och workshop.

Karolina Broman, Umeå universitet

10.00 – 10.15 Fika

10.15 – 10.45

Tema Samhälle. Malm och mineraler.

Gruvavfall eller guldgruva? Jordens kemiska beståndsdelar och människans behov av metaller

Christina Wanhainen, Luleå tekniska universitet

10.45 – 12.00

Workshops och diskussioner om laborationer, historiska perspektiv, undervisningsmetoder…

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.30

Hur jag väcker och behåller elevernas intresse i SPYKK, Spykens kemiklubb

Magnus Ehinger, gymnasielärare Spyken, Lund

13.30 – 14.00

Erfarenheter från att undervisa med hjälp av Din Kemi

Linda Lindberg, högstadielärare och redaktör Din Kemi

Bensträckare

14.15 – 14.45

Vad är egentligen kemi? Erfarenhet av fyrtio kemisters syn på sitt ämne

Ulf Ellervik, redaktör Din Kemi

14.45 –15.00
Avslutning – hur går vi vidare? Vad händer med läromedlet framöver?

Ulf Ellervik, Linda Lindberg, Karolina Broman. Redaktörer. https://dinkemi.se

29 april 2022