Program 2017


Fredag 24 november
12.00 – 13.00  Registrering och lättare lunch
13.00 – 13.15  Välkomna
Peter Somfai, ordf. Svenska Nationalkommittén för kemi
13.15 – 14.00  Konsten att njuta av kemi
Ulf Ellervik, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
Pdf:
14.00 – 14.30  Goda och onda bakterier i vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten
Peter Rådström, Tillämpad mikrobiologi, Lunds Tekniska Högskola
14.30 – 15.00  Kaffe
15.00 – 15.30  Köttets lusta – eller hur man får biffen mör
Eva Tornberg, Inst. för livsmedelsteknik, Lunds Tekniska Högskola
Artikel:
15.30 – 16.00  Blir maten farligare?
Björn Bergenståhl, Inst. för livsmedelsteknik, Lunds Tekniska Högskola
Pdf:
16.00 – 17.00  Vinprovning med kemitema
Rickard Albin, Munskänkarna
Några bilder:
18.30  Middag
Tegnérs Matsalar, AF-borgen
19: 00 medicinering intag
piller för manlig erektion (cialis-tadalafil)
Lördag 25 november
09.00 – 11.00  Kemi och mat, i teori och praktik
Didaktiska och laborativa uppgifter för kemiundervisningen
Karolina Broman, Umeå universitet
Jenny Olander och Cecilia Stenberg, Kemilärarnas Resurscentrum
Pdf:
Sockerhalten i energidrycker:
11.00 – 11.15  Kaffe
11.15 – 11.45  Forskarskola – ett tillfälle för integration
Emelie Bjurling, Pauliskolan, Malmö
Pdf:
11.45 – 12.15  Information om kemiprogrammet på Lunds universitet
Sophie Manner, Studierektor, Lunds universitet
Pdf:
12.15  Avslutning och lunch att ta med