Fortbildningsdagar för kemilärare

Välkommen på fortbildningsdag i kemi den 20 november 2020 i Umeå

Årets fortbildningsdagar har kortats ner till enbart en dag pga den rådande situationen med pandemin.

De årliga fortbildningsdagarna har i år temat Din Kemi, ett nytt digitalt läromedlet för lärare i åk 7-9 och gymnasiet. Några av forskarna som skrivit ursprungstexterna kommer att vara med och prata om kemin och fördjupa ämnesinnehållet för deltagarna. Fokus kommer att vara på de didaktiska aspekterna på läromedlet, hur man kan undervisa utifrån kontexter för att öka intresset och visa på kemins plats i vardagen. Under dagarna blir det både praktiska och teoretiska moment, men också tid att diskutera kemiundervisning.

Din Kemi – kontextbaserad kemi

Din Kemi är namnet på ett kommande gratis digitalt läromedel i kemi för högstadiet. Läromedlet kan också användas på gymnasiet och av en intresserad allmänhet. Din Kemi är baserad på senaste forskningen inom kemi, ett 40-tal kemiforskare har skrivit texter inom sina specialområden.

Forskarna kommer från Lund i söder till Luleå i norr, från både universitet och andra organisationer som exempelvis Nationellt Forensiskt Centrum (NFC). Därefter har följande tre personer, ansvariga för läromedlet, anpassat texterna till skolnivå;
– Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi som skrivit flera populärvetenskapliga böcker och gjort TV-serien Grym Kemi
– Linda Lindberg, högstadielärare
– Karolina Broman, lärarutbildare och kemididaktiker.

Kontextbaserad utgångspunkt

Din Kemi har ett annat upplägg än konventionella läroböcker. Utgångspunkten är så kallad kontextbaserad kemi, vilket innebär att kemin är satt i autentiska och relevanta sammanhang
med målet att öka elevernas intresse och motivation.

Kontexterna; Sinnen, Hälsa, Sjukdom, Samhälle samt Natur & miljö.
På så sätt knyts allt centralt innehåll från kemins kursplan till områden som eleverna känner till. Innehållet handlar bland annat om träning, hormoner, droger, mobiltelefoner, gifter, kriminalkemi och konst.

På grund av utökade Coronarestriktioner i Västerbotten och på Umeå universitet, måste vi tyvärr göra hela fortbildningen  digital. Därmed blir det inga analoga aktiviteter

Föredrag

Din kemi – ett nytt kontextbaserat läromedel. Vad, hur och varför?
Ulf Ellervik, Linda Lindberg, Karolina Broman. Redaktörer. https://dinkemi.se

Tema Sjukdom. Virus.
Virus – en minsting som ger stora problem
Mikael Elofsson, Umeå universitet

Tema Hälsa.
Energi – på gott och ont
Jessica Norrbom & Maria Ahlsen, Karolinska institutet. Podden Frisk utan flum, https://www.fortasana.se

Tema Samhälle. Mobiltelefonen.
En fjärdedel av periodiska systemet i din ficka – grundämnena och kemin som får din mobiltelefon att fungera
Henrik Pedersen, Linköpings universitet

Tema Sinnen. Sötma och kolhydrater.
De goda kolhydraterna, mer än bara sötma och onödiga kalorier. 
Ulrika Westerlind, Umeå universitet

Tema Natur & miljö. Luft.
Luften är smutsig. Hur kan vi göra den ren igen?
Elna Heimdal Nilsson, Lunds universitet

Intresseanmälan har stängt men vill du delta digitalt skicka en e-post till Karolina Broman.

Kontaktperson för fortbildningsdagarna:
Karolina Broman, Umeå universitet

Tack till våra Sponsorer
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Umeå universitet