Fortbildningsdagar för kemilärare

Välkommen på fortbildningsdagar i kemi den 20-21 november 2020 i Umeå

De årliga fortbildningsdagarna har i år temat Din Kemi, ett nytt digitalt läromedlet för lärare i åk 7-9 och gymnasiet. Några av forskarna som skrivit ursprungstexterna kommer att vara med och prata om kemin och fördjupa ämnesinnehållet för deltagarna. Fokus kommer att vara på de didaktiska aspekterna på läromedlet, hur man kan undervisa utifrån kontexter för att öka intresset och visa på kemins plats i vardagen. Under dagarna blir det både praktiska och teoretiska moment, men också tid att diskutera kemiundervisning.

Din Kemi – kontextbaserad kemi

Din Kemi är namnet på ett kommande gratis digitalt läromedel i kemi för högstadiet. Läromedlet kan också användas på gymnasiet och av en intresserad allmänhet. Din Kemi är baserad på senaste forskningen inom kemi, ett 40-tal kemiforskare har skrivit texter inom sina specialområden.

Forskarna kommer från Lund i söder till Luleå i norr, från både universitet och andra organisationer som exempelvis Nationellt Forensiskt Centrum (NFC). Därefter har följande tre personer, ansvariga för läromedlet, anpassat texterna till skolnivå;
– Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi som skrivit flera populärvetenskapliga böcker och gjort TV-serien Grym Kemi
– Linda Lindberg, högstadielärare
– Karolina Broman, lärarutbildare och kemididaktiker.

Kontextbaserad utgångspunkt

Din Kemi har ett annat upplägg än konventionella läroböcker. Utgångspunkten är så kallad kontextbaserad kemi, vilket innebär att kemin är satt i autentiska och relevanta sammanhang
med målet att öka elevernas intresse och motivation.

Kontexterna; Sinnen, Hälsa, Sjukdom, Samhälle samt Natur & miljö.
På så sätt knyts allt centralt innehåll från kemins kursplan till områden som eleverna känner till. Innehållet handlar bland annat om träning, hormoner, droger, mobiltelefoner, gifter, kriminalkemi och konst.

Programmet startar med lätt lunch på fredagen, 20 november, och avslutas på lördagen, 21 november, med lunch att ta med. Däremellan blir det ett innehållsrikt program, umgänge och middag. Fortbildningen är gratis, men deltagarna betalar själva resa och logi. Förhoppningen om en analog konferens med så få anpassningar till COVID-19 som möjligt. Just nu är deltagarantalet maximerat till upp till 40 personer. Det kommer även att bli möjligt att delta digitalt.

Föredrag

Din kemi – ett nytt kontextbaserat läromedel. Vad, hur och varför?
Ulf Ellervik, Linda Lindberg, Karolina Broman. Redaktörer. https://dinkemi.se

Tema Sjukdom. Virus.
Virus – en minsting som ger stora problem
Mikael Elofsson, Umeå universitet

Tema Hälsa.
Energi – på gott och ont
Jessica Norrbom & Maria Ahlsen, Karolinska institutet. Podden Frisk utan flum, https://www.fortasana.se

Tema Samhälle. Mobiltelefonen.
En fjärdedel av periodiska systemet i din ficka – grundämnena och kemin som får din mobiltelefon att fungera
Henrik Pedersen, Linköpings universitet

Tema Sinnen. Sötma och kolhydrater.
De goda kolhydraterna, mer än bara sötma och onödiga kalorier. 
Ulrika Westerlind, Umeå universitet

Tema Natur & miljö. Luft.
Luften är smutsig. Hur kan vi göra den ren igen?
Elna Heimdal Nilsson, Lunds universitet

Till intressenmälan»
Intresseanmälan stänger den 30 oktober. IRL- platserna kommer att fördelas med avseende på att minimera smittspridning och resande.

Kontaktperson för fortbildningsdagarna:
Karolina Broman, Umeå universitet

Tack till våra Sponsorer
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Umeå universitet