Fortbildningsdagar för kemilärare

Fortbildningsdagar 2022 i Umeå

Fortbildningsdagarna genomförs den 11-12 augusti och kan kombineras med kursen Experimentell kemi, den 8-11 augusti.  Anmälan är nu stängd!

Kostnad: Kursen samt alla måltider, lunch torsdag och fredag samt middag på torsdag kväll, är kostnadsfria. För logi och resor tur och retur till Umeå utgår ingen ersättning. 

Programmet år 2022 se länk.

Temat är Din Kemi, digitalt läromedlet för lärare i åk 7-9 och gymnasiet. Några av forskarna som skrivit ursprungstexterna kommer att vara med och prata om kemin och fördjupa ämnesinnehållet för deltagarna. Fokus kommer att vara på de didaktiska aspekterna på läromedlet, hur man kan undervisa utifrån kontexter för att öka intresset och visa på kemins plats i vardagen.

Under dagarna blir det både praktiska och teoretiska moment, men också tid att diskutera kemiundervisning.

Din Kemi är gratis och baserad på senaste forskningen inom kemi, ett 40-tal kemiforskare har skrivit texter inom sina specialområden.

Kontextbaserad utgångspunkt

Din Kemi har ett annat upplägg än konventionella läroböcker. Utgångspunkten är så kallad kontextbaserad kemi, vilket innebär att kemin är satt i autentiska och relevanta sammanhang med målet att öka elevernas intresse och motivation.

Kontexterna; Sinnen, Hälsa, Sjukdom, Samhälle samt Natur & miljö.
På så sätt knyts allt centralt innehåll från kemins kursplan till områden som eleverna känner till. Innehållet handlar bland annat om träning, hormoner, droger, mobiltelefoner, gifter, kriminalkemi och konst.

Program för Fortbildningsdagarna vi haft tidigare, se länkar i menyn. 

Kontaktperson för fortbildningsdagarna:
Karolina Broman, Umeå universitet

Tack till våra Sponsorer
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Umeå universitet